Matematycy na czele Narodowego Centrum Nauki

Matematycy na czele Narodowego Centrum Nauki

Z dniem 4 marca 2015 roku na stanowisko dyrektora NCN został powołany, w drodze konkursu, profesor Zbigniew Błocki (fot.) z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę będzie pełnił przez cztery lata. Od 2010 roku do 3 marca br. profesor Błocki był członkiem Rady NCN.
Natomiast w połowie grudnia 2014 roku na przewodniczącego Rady NCN został ponownie wybrany profesor Michał Karoński z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
Dodajmy, że obydwaj uczeni są członkami Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a profesor Zbigniew Błocki był członkiem Zarządu Głównego PTM w latach 2010-2013.
Więcej informacji pod adresami:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404046,prof-zbigniew-blocki-nowym-dyrektorem-ncn.html
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-02-20-lutowe-posiedzenie-rady
http://www.ncn.gov.pl/

kj / 07-03-2015