Mateusz Michałek laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2013

Mateusz Michałek laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2013

Nagrodę Główną PTM dla Młodych Matematyków za 2013 rok otrzymał Mateusz Michałek z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk za cykl prac z zespolonej geometrii algebraicznej.
Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.
kj / 26-04-2014

Zainteresowania matematyczne doktora Mateusza Michałka są ugruntowane w zespolonej geometrii algebraicznej, ale obejmują także kombinatorykę, teorię reprezentacji grup i algebr Liego, statystykę algebraiczną i kategorie pochodne. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi wiedzy zastosował pojęcia statystyczne w geometrii algebraicznej, co pozwoliło mu na zbadanie geometrii pewnych rozmaitości algebraicznych metodami kombinatorycznymi. Co więcej pomysł ten daje możliwości szerszych zastosowań.
Dotychczasowy dorobek naukowy doktora Mateusza Michałka to osiemnaście niebanalnych prac naukowych opublikowanych częściowo w bardzo dobrych czasopismach takich jak Journal of Combinatorial Theory, Journal of Algebra czy Proceedings of the American Mathematical Society. Dotyczą tematów, które są aktywnie rozwijane, nad którymi pracuje wielu matematyków, zarówno młodych jak i bardzo doświadczonych, na całym świecie.

Doktor Mateusz Michałek urodził się 19 maja 1986 roku. Zdobywał nagrody i wyróżnienia jeszcze będąc uczniem szkoły średniej - laureat Olimpiady Matematycznej (I miejsce w 2004 roku), srebrny medal na 45. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej (2004), a potem jako student - Grand First Prize na  XIII International Mathematics Competition for University Students (2006), II nagroda w 52. edycji Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki (2008), nagroda im. Franciszka Leji. Studiował matematykę teoretyczną na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył z wyróżnieniem w roku 2008 broniąc pracę magisterską napisaną pod kierunkiem profesora Sławomira Cynka. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w roku 2012 jednocześnie w IM PAN i na Université Joseph Fourier w Grenoble we Francji w ramach programu co-tutelle. Promotorami byli profesor Jarosław Wiśniewski z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Laurent Manivel z Université Joseph Fourier, a rozprawa nosiła tytuł Rozmaitości toryczne: filogenetyka i kategorie pochodne.
W latach 2012-2013 Laureat był stypendystą prestiżowego programu EPDI (European Post-Doctoral Institute), wspólnej inicjatywy czołowych europejskich instytutów badawczych, m.in. Institut des Hautes Études Scientifiques (Paryż), Max-Planck Institut (Bonn, Leipzig), Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences (Cambridge) oraz Centrum Banacha (Warszawa). Owocem zagranicznego pobytu są projekty badacze i publikacje wspólne z wybitnymi naukowcami z tych ośrodków. Mimo młodego wieku doktor Michałek był mówcą na około 30 konferencjach m.in. w Barcelonie (Hiszpania), Berkeley (USA), Bonn (Niemcy), Coimbrze (Portugalia), Fort Collins (USA), Frankfurcie (Niemcy), Genui (Włochy), Levico Terme (Włochy), Magdeburgu (Niemcy), Oslo (Norwegia), Sztokholmie (Szwecja). Wszędzie  prezentowane przez niego wyniki spotykały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem słuchaczy.

kj / 26-04-2014