Michał Krych laureatem Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2018

Michał Krych laureatem Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2018

Michał Krych z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina za całokształt działalności w dziedzinie edukacji matematycznej i popularyzacji matematyki ze szczególnym uwzględnieniem 47. lat pracy w komitetach Olimpiady Matematycznej.
Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Krakowie podczas
Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019.

kj / 15-03-2019

Doktor Michał Krych działał bardzo owocnie przez 47 lat (1972-2019) w warszawskim Komitecie Okręgowym Olimpiady Matematycznej, będąc jego przewodniczącym przez lat 27 (1992-2019; olimpiady 44-70). Przez 12 lat (2007-2019; olimpiady 59-70) pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej. To krótkie zestawienie pokazuje jak wielkie zaangażowanie i ogromny wkład w pracę z młodzieżą miał i nadal ma Michał Krych. Odgrywa on także kluczową rolę we wszystkich sprawach związanych z pracami organizacyjnymi OM.
W ramach różnorakich działań związanych z OM dr Michał Krych prowadzi specjalne wykłady na odbywających się w Krakowie Olimpijskich warsztatach dla nauczycieli.

Praca Michała Krycha nie ogranicza się jednak do Olimpiady Matematycznej. Od kilkudziesięciu lat  University College of London, UK, organizuje dla studentów uczelni wyższych z całego świata International Mathematics Competition for University Students. Michał Krych jeździ corocznie na te zawody jako opiekun reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego, będąc jednocześnie, podobnie jak inni opiekunowie, członkiem jury.

Laureat bierze też udział w licznych konferencjach popularyzujących matematykę dla matematyków i nauczycieli wygłaszając tam interesujące wykłady. Uczestniczył w jedenastu Szkołach Matematyki Poglądowej organizowanych przez siedlecki Ośrodek Kultury Matematycznej i na każdej z nich prezentował odczyt. Bierze również czynny udział w konferencjach Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej, na które przyjeżdża duża liczba nauczycieli.

Dr Michał Krych jest autorem kilkunastu artykułów w czasopismach popularyzujących matematykę Delta, Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie oraz Matematyka Poglądowa. W latach 1989-2006 był członkiem komitetu redakcyjnego Roczników PTM Wiadomości Matematyczne (vol. 28-42).

Ponadto laureat recenzuje dla MEN podręczniki szkolne przed dopuszczeniem ich do użytku szkolnego i czyni to niezwykle rzetelnie. Jeśli na redakcyjnej stronie podręcznika jest, wśród czwórki recenzentów ministerialnych, nazwisko Michała Krycha, można mieć pewność, ze książka została sprawdzona bardzo wnikliwie.

Konkludując, dokonania dr Michała Krycha w zakresie działalności objętej Nagrodą Główną PTM im. Samuela Dicksteina są niezaprzeczalnie wielkie i różnorodne.

kj / 15-03-2019