Minikonferencja TRÓJGŁOS O HIPOTEZIE RIEMANNA, 24 marca 2021, Warszawa, on-line

Minikonferencja TRÓJGŁOS O HIPOTEZIE RIEMANNA, 24 marca 2021, Warszawa, on-line

W dniu 24 marca 2021 roku w godzinach 17:00-19:00 odbędzie się minikonferencja on-line zatytułowana Trójgłos o hipotezie Riemanna. Organizatorem wydarzenia jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Imprezę współfinansuje Fundacja mBanku.
Link do nagrania spotkania:
https://www.mimuw.edu.pl/~miekisz/riemann.html

kj / 16-03-2021; 01-04-2021

 

 

Program konferencji:

17:00 - 17:10  Otwarcie

17:10 - 17:40  Adam Osękowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski), Hipoteza Riemanna i rozmieszczenie liczb pierwszych na osi rzeczywistej

17:45 - 18:15  Marek Wolf (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Czy fizyk udowodni hipotezę Riemanna?

18:20 - 18:50  Krzysztof Maślanka (Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa), Hipoteza Riemanna – dygresje historyczne i filozoficzne

18:50 -  ........  Dyskusja.

Streszczenia odczytów załączniku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w mini-konferencji,
Organizatorzy.

ZałącznikSize
program i streszczenia odczytów mini-konferencji.pdf96.91 KB