Monografia „Elements of Geometry of Balls in Banach Spaces”

Monografia  „Elements of Geometry of Balls in Banach Spaces”

We wrześniu 2018 roku ukazała się nowa pozycja wydawnicza Oxford University Press zatytułowana Elements of Geometry of Balls in Banach Spaces, której autorami są dwaj profesorowie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Kazimierz Goebel i Stanisław Prus. Książka ma charakter pośredni pomiędzy podręcznikiem dla zaawansowanych studentów i doktorantów, a małą monografią przedmiotu.

kj / 18-11-2018

Elements of Geometry of Balls in Banach Spaces traktuje o geometrycznych własnościach kul w przestrzeniach Banacha. Dogłębne zrozumienie tych własności ma kluczowe znaczenie podczas rozwiązywania wielu problemów analizy matematycznej, zwłaszcza w takich jej działach jak: rachunek różniczkowy w przestrzeniach unormowanych, teoria aproksymacji, ogólna teoria wypukłości i funkcji wypukłych, metryczna teoria punktów stałych i wiele innych. Autorzy w przystępny sposób wprowadzają czytelnika w klasyczne zagadnienia tego niełatwego działu analizy funkcjonalnej. Dzięki wielu zamieszczonym przykładom czytelnik może wyrobić sobie intuicję dotyczącą rozważanych geometrycznych własności kul. Autorzy wzięli także pod uwagę osoby, które chciałyby kontynuować i pogłębić studia nad prezentowaną tematyką. Pod koniec poszczególnych rozdziałów dodali sekcje „Notes and comments” - uwagi z komentarzami i odniesieniami do innych źródeł bibliograficznych poszerzających wiedzę czytelników.

Opis monografii od Autorów.

kj / 18-11-2018