Odczyt Łukasza Stettnera pt.:,,Zagadnienia matematyki finansowej badane metodami sterowania stochastycznego"

Oddział: 
Oddział Wrocławski
wt, 2007-12-11 17:00
OD D Z I A Ł WE WR O C Ł AWSKI PTM
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

zaprasza na odczyt

prof. Łukasza Stettnera (IM PAN)
pt.:,,Zagadnienia matematyki finansowej badane metodami sterowania stochastycznego"

Odczyt zostanie wygłoszony we wtorek 11 grudnia 2007, o godz. 17 w sali B Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław, 28 listopada 2007 dr hab. Krzysztof Szajowski (Prezes OW PTM)