Ogłoszenie wyników XLI Konkursu na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki