Paul F. Baum (Penn State, USA) : What is K-theory and what is it good for?

Oddział: 
Oddział Warszawski
czw, 2009-03-05 16:30

Wyklad-Kolokwium we czwartek, 5 marca 2009 o godz. 16:30
w sali 403 Instytutu Matematycznego PAN, ul. Sniadeckich 8, pod tytulem:

What is K-theory and what is it good for?

wyglosi Paul F. Baum (Penn State, USA).

Wyklad jest przeznaczony dla szerokiej publicznosci matematycznej.
Przed wykladem (od godz. 16) zapraszamy na kawe, herbate i ciastka.

Streszczenie wykladu: This talk will consist of four points :

#1. The basic definition of K-theory
#2. A brief history of K-theory
#3. Algebraic versus topological K-theory
#4. The unity of K-theory

The talk is intended for non-specialists. The only pre-requisite is a general mathematical background. All basic definitions will be carefully and explicitly stated.

Informacja prasowa o K-teorii i wykładzie.

ZałącznikSize
Informacja prasowa w związku z wykładem Paula F. Bauma, Stefan Jackowski60.48 KB