Paweł Strzelecki "Za co Grisza Perelman dostał medal Fieldsa"

Oddział: 
Oddział Rzeszowski
wt, 2007-03-13 (Cały dzień)

W ramach działalności naukowej i popularno-naukowej Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego odbyły się 13 marca 2007 na Politechnice Rzeszowskiej dwa odczyty Prof. Pawła Strzeleckiego z Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dla licznie zgromadzonej młodzieży szkół średnich oraz studentów matematyki Prof. Strzelecki wygłosił odczyt popularno-naukowy pt. O potęgach dwójki. W wykładzie przedstawił jak zaskakująco mogą być ułożone pierwsze liczby potęg dwójki w zapisie dziesiętnym. Pobieżne obserwacje takiego ciągu mogą prowadzić do wniosku, że pewne liczby np. 7 w nim nie występują w ogóle. Jednakże dalsze szczegółowe rozważania wykazują, że stwierdzenie to jest błędne. Prof. Strzelecki podał praktyczne zastosowania w metodach matematycznych mechaniki nieba teorii wynikłej z rozważania ustawienia liczb w wymienionym ciągu .

Kolejnym wykładem Prof. Strzeleckiego był odczyt naukowy zatytułowany: Za co Grisza Perelman dostał medal Fieldsa. Profesor Strzelecki przedstawił pokrótce charakterystykę matematyka G. Perelmana pracującego w Instytucie Matematycznym Stiekłowa w St. Petersburgu, któremu w 2006 roku przyznano medal Fieldsa. Perelman, który główne idee dowodu słynnej hiptezy Poincare’go umieścił jedynie w Internecie, odmówił przyjęcia medalu twierdząc, że wszyscy rozumieją, że jeśli dowód jest prawdziwy, to inne uznanie zasług nie jest potrzebne. Żadne prace Perelmana na temat wspomnianej hipotezy nie ukazały się w czasopismach matematycznych, jednakże wielu wybitnych matematyków pracowało nad rozwikłaniem jego idei przedstawionej w mocno skróconej wersji. Prof. Strzelecki zaprezentował problematykę, którą zajmował się Perelman, jego pomysły i metody, które posłużyły do rozwiązania hipotezy Poincarego. Dodatkowe informacje na temat Perelmana i hipotezy Poincare’go można znaleźć na stronie PTM http://www.ptm.org.pl/

 

Stanisława Kanas, Prezes OR PTM