Peter Volkmann (KIT, Karlsruhe, Niemcy), Solutions of ordinary differential equations in closed subsets of Banach spaces; Ewa Drgas-Burchardt (Uniwersytet Zielonogórski), Bijekcja

śr, 2015-11-25 14:00

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 25 listopada 2015 roku (ŚRODA) w sali 207 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a odbędą się następujące odczyty:

14:00  Prof. dr Peter Volkmann (Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy), SOLUTIONS OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS IN CLOSED SUBSETS OF BANACH SPACES

15:15  Dr hab., prof. UZ Ewa Drgas-Burchardt (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski),  BIJEKCJA

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy