Pierwsza edycja MIĘDZYNARODOWEJ NAGRODY IM. STEFANA BANACHA w nowej odsłonie

Pierwsza edycja MIĘDZYNARODOWEJ NAGRODY IM. STEFANA BANACHA w nowej odsłonie

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych (The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences) została ustanowiona w 2008 roku i była przyznawana w latach 2009-2017.
W stulecie uzyskania doktoratu przez Stefana Banacha PTM postanowiło reaktywować nagrodę. Cele pozostają takie same: promocja matematyki i wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Termin nadsyłania zgłoszeń  do Polskiego Towarzystwa Matematycznego upływa 15 maja 2021.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na portalu nagrody pod adresem: https://ibp.ptm.org.pl/

kj / 01-03-2021