Piotr Śniady laureatem Nagrody Naukowej IM PAN

Piotr Śniady laureatem Nagrody Naukowej IM PAN

Piotr Śniady z Instytutu Matematycznego PAN (Oddział Toruń) otrzymał tegoroczną Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i teorii grafów wraz z zastosowaniami w algorytmice i teorii informacji kwantowej. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00,  w sali 403 (IV piętro) w siedzibie IM PAN w Warszawie, ul. Śniadeckich 8. Po uroczystości wręczenia, o godz. 16:30, Laureat wygłosi w sali 321 (III p. IM PAN) wykład zatytułowany Asymptotic representation theory.

kj / 08-04-2017

Streszczenie wykładu:
The asymptotic representation theory is a meeting place for, among others, the usual ("adjectiveless") representation theory, combinatorics, probability theory, ergodic theory, harmonic analysis and random matrix theory. During the talk I will present just one problem which is typical for this discipline: the problem of understanding "jeu de taquin" which is a dynamical system related to the representation theory of the infinite symmetric group.

Profesor Piotr Śniady pełni w kadencji 2017-2019 funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

 

Więcej informacji o Laureacie i jego osiągnięciach naukowych, w tym CV, pod adresami:
http://psniady.impan.pl/127.0.0.1/index.html 
http://psniady.impan.pl/127.0.0.1/data/uploads/cv/curriculum_vitae_SNIADY_2017.pdf

kj / 08-04-2017