Piotr Achinger laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2016

Piotr Achinger laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2016

Piotr Achinger  z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z geometrii algebraicznej w dodatniej charakterystyce. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Nagroda zostanie wręczona w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016.

kj / 10-05-2016

Piotr Achinger urodził się 28 lipca 1986 roku w Warszawie. W roku 2005 ukończył warszawskie XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Już jako uczeń szkoły średniej zdobył pierwsze laury matematyczne. W roku 2004 dostał się do finału 55. Olimpiady Matematycznej, a rok później (2005) został laureatem II miejsca 56. OM i zdobywcą brązowego medalu na 46. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Uczestniczył także w 5. Zawodach Czesko-Polsko-Słowackich.
Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, gdzie ukończył jednoczesne studia informatyczno-matematyczne. Uczestniczył w 13.,14.,15. i 16. Międzynarodowych Zawodach Matematycznych dla studentów, na których  trzykrotnie zdobył pierwsze nagrody i raz drugą. W roku 2010 uzyskał tytuł magistra matematyki na podstawie pracy zatytułowanej Frobenius push-forwards on quadrics. Promotorem był profesor Adrian Langer.
W tym samym roku przyznano mu stypendium doktoranckie w Hausdorff Center for Mathematics w Bonn w Niemczech. Po roku (w 2011) otrzymał International Fulbright Science&Technology Award, co umożliwiło mu kontynuację studiów doktoranckich w University of California at Berkeley, USA. W maju 2015 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną K(pi, 1) spaces in algebraic geometry przygotowaną pod kierunkiem profesora Arthura Edwarda Ogusa. Od 2016 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Algebry i Geometrii Algebraicznej IM PAN w Warszawie.

Zainteresowania badawcze tegorocznego laureata Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego skupiają się wokół następujących zagadnień:
- geometria algebraiczna: kategorie pochodne snopów koherentnych, rozmaitości toryczne, rozmaitości abelowe, działanie morfizmu Frobeniusa;
- algebra przemienna i algebra homologiczna: triangulowalne kategorie osobliwości, moduły Cohena- Macaulaya, rozkłady macierzowe;
- topologia algebraiczna;
- spektralna teoria grafów.

Piotr Achinger tak napisał o sobie:
„Geometria algebraiczna – zajmuje się zbiorami rozwiązań układów równań wielomianowych. Ma bliskie związki z jednej strony z teorią liczb (np. dowód Wielkiego Twierdzenia Fermata), z drugiej strony – z fizyką (teoria strun, symetria lustrzana). Fakt, że współczesna geometria algebraiczna dostarcza jednorodnego języka w którym można mówić o tak różnorodnych problemach spowodował (stosunkowo niedawno) dość zaskakujący przepływ idei pomiędzy tymi pozornie niezwiązanymi dziedzinami.
Różne aspekty mojej pracy wiążą się jakoś z umacnianiem tego ,,pomostu''.
Poza matematyką interesuję się również graniem muzyki, filmem, chodzeniem po górach i (od niedawna) fotografią.”

Dodajmy, że od lat z pasją pomaga organizować kolejne edycje Olimpiady Matematycznej i aktywnie uczestniczy w prowadzeniu Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych.
 

Dodatkowe informacje pod adresami:

http://students.mimuw.edu.pl/~pa235886/

http://scienceandtech.fulbrightonline.org/images/grantee_photos/2011/cv/cv_Achinger_Piotr.pdf?ml=5&mlt=system&tmpl=component

http://warsztatywww.wikidot.com/

kj / 10-05-2016