Piotr Tworzewski laureatem nagrody MEiN

Piotr Tworzewski laureatem nagrody MEiN

Profesor Piotr Tworzewski (fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego oraz Nagrodę Pro Arte Docendi, przyznawaną wybitnym nauczycielom akademickim pracującym w Uniwersytecie Jagiellońskim za wysoką jakość pracy dydaktycznej.  
Serdecznie gratulujemy.
Źródło:  https://matinf.uj.edu.pl/

kj / 23-02-2021