Politechnika Wrocławska utworzyła Wydział Matematyki

Politechnika Wrocławska utworzyła Wydział Matematyki

W dniu 29 maja 2015 roku władze Politechniki Wrocławskiej podjęły formalną decyzję o utworzeniu na tej uczelni nowej jednostki – Wydziału Matematyki, który rozpocznie działalność z dniem 15 września 2015 roku.

kj / 05-09-2015

W dniu 29 maja 2015 roku JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, profesor Tadeusz Więckowski, wydał zarządzenie o utworzeniu z dniem 15 września 2015 roku Wydziału Matematyki i zniesieniu z dniem 14 września 2015 roku Katedry Matematyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.
Od 1 czerwca 2015 roku do 14 września 2015 roku nowy wydział PWr pozostaje w fazie organizacji. Kształcić będzie studentów na dwóch kierunkach – matematyka i matematyka stosowana.
Więcej pod adresami:
http://wmat.pwr.edu.pl/index,231.dhtml – portal Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej
http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/wiadomosci/1400
http://www.portal.pwr.edu.pl/2708652,241.dhtml  
http://im.pwr.edu.pl/
http://matematyka.im.pwr.wroc.pl/

kj / 05-09-2015