Profesor Sławomir Kołodziej członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Sławomir Kołodziej członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Sławomir Kołodziej z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został wybrany w poczet członków korespondentów Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych PAU. Decyzję podjęło w dniu 16 czerwca 2018 roku Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor Sławomir Kołodziej pełnił funkcję wiceprezesa PTM w kadencji 2014-2016.
Więcej informacji pod adresami:
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/wydzial-iii-nauk-scislych-i-technicznych
http://www.im.uj.edu.pl/instytut/pracownik?id=140

kj / 02-07-2018