Rajani Singh laureatką Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego za 2019

Rajani Singh laureatką Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego za 2019

Kapituła Nagrody im. Profesora. Andrzeja Malawskiego przyznała nagrodę za osiągnięcia w roku 2019 dr Rajani Singh za artykuły naukowe Discontinuous Nash equilibria in a two-stage linear-quadratic dynamic game with linear constraints (IEEE Transactions on Optimal Control vol. 64, 2019) oraz A class of linear quadratic dynamic optimization problems with state dependent constraints (Mathematical Methods of Operations Research vol. 91, 2020, online 6 November 2019).

kj / 10-10-2020

Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej została ustanowiona w 2017 roku przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (US 46/2017, z późniejszymi zmianami: US 35/2020). Inicjatorem i Fundatorem Nagrody jest żona Profesora, prof. dr hab. Barbara Malawska. Celem nagrody jest uhonorowanie pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego oraz wsparcie i zachęcenie młodych naukowców do rozwijania tematyki związanej z ekonomią matematyczną.
https://nagroda_im_malawskiego.uek.krakow.pl/index.php#

Curriculum Vitae laureatki w załączniku.

kj / 10-10-2020

ZałącznikSize
O dr Rajani Singh.pdf53.57 KB