Roman Ger (Uniwersytet Śląski, Katowice), Interakcja metod analizy funkcjonalnej i teorii równań funkcyjnych

śr, 2016-11-30 14:00

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 30 listopada 2016 roku (ŚRODA) o godz. 14:00 w sali 207 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a

Prof. dr hab. Roman Ger (Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

INTERAKCJA METOD ANALIZY FUNKCJONALNEJ I TEORII RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy