Sławomir Kołodziej laureatem Nagrody Stefana Bergmana za 2014

Sławomir Kołodziej laureatem Nagrody Stefana Bergmana za 2014

Profesor Sławomir Kołodziej z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Stefana Bergmana za nowatorski wkład do teorii zespolonego równania Monge'a-Ampère'a oraz teorii pluripotencjału.
Fot. UJ

kj / 01-03-2015

Drugim nagrodzonym jest japoński matematyk Takeo Ohsawa z Nagoya University (Japonia).

W uzasadnieniu werdyktu podkreślono szczególną wagę wyników uzyskanych przez profesora Sławomira Kołodzieja związanych ze znalezieniem koniecznych i wystarczających warunków na istnienie ograniczonych rozwiązań równania Monge'a-Ampère'a oraz ich stabilności i dokładnych oszacowań. Stwierdzono, że prace te mają daleko idące konsekwencje dla całej geometrii zespolonej, a zwłaszcza dla badania osobliwych metryk Kählera-Einsteina oraz potoków Kählera-Ricciego.

Nagroda Stefana Bergmana, przyznawana przez AMS od 1989 roku,  jest najbardziej prestiżowym na świecie wyróżnieniem w dziedzinie analizy zespolonej i jednym z ważniejszych w całej matematyce. Wśród laureatów poprzednich edycji znajdują się matematycy z wysoko notowanych w rankingach uniwersytetów amerykańskich takich jak Columbia, Princeton, Harvard.

W tym miejscu należy przypomnieć, że laureatką Nagrody Stefana Bergmana za rok 1991 była profesor Ewa Ligocka z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodajmy, nie bez dumy, że profesor Sławomir Kołodziej pełni funkcję wiceprezesa PTM w kadencji 2014-2016.

Więcej szczegółów i informacji o tegorocznych laureatach, nagrodzie i patronie pod adresami:
http://www.matinf.uj.edu.pl/
http://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-supported/bergman-prize

kj / 01-03-2015