Sesja naukowa i ogłoszenie wyników "XLV Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki"

Oddział: 
Oddział Wrocławski
pt, 2011-12-09 15:15

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na sesję naukową połączoną z ogłoszeniem wyników „XLV Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii
prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki”.


Sesja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011 roku (PIĄTEK), o godzinie 15:15 w sali 119 Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15.

Program spotkania:
1. ogłoszenie wyników Konkursu przez przewodniczącą Jury profesor Ewę Damek;
2. wręczenie nagród laureatom Konkursu;
3. odczyty LAUREATÓW:

TOMASZ TKOCZ (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego), Miara Gaussowska jednokładnych obrazów zbiorów wypukłych rotacyjnie niezmienniczych w C^n;

JAKUB CHOROWSKI (Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej), Rozkłady trafienia hiperbolicznego ruchu Browna;

AGATA SAKOWICZ (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej), Konstrukcje pewnych harnessów kwadratowych;

PAULINA SZYMAŃSKA (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego), Modelowanie procesu samoregulacji genu.

 

W przerwie zapraszamy na kawę i herbatę.

Oddział Wrocławski PTM



Patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Nagrody zostały ufundowane przez Fundację KGHM Polska Miedź i SAS Institute.


Plakat informujący o sesji znajduje się pod adresem
http://www.math.uni.wroc.pl/~pborod/ptm/ogloszenie-wynikikonkursu.pdf