Sesja naukowa (Uniwersytet Wrocławski)

Oddział: 
Oddział Wrocławski
pt, 2013-10-18 15:00

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na dwudniową sesję naukową, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2013 roku (piątek-sobota) w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, sala im. Hugona Steinhausa.

Odczyty piątkowe będą poświęcone pamięci profesora Jarosława Bartoszewicza, a sobotnie - zagadnieniom współczesnej statystyki.

PROGRAM SESJI

18 października 2013 (piątek)
15:00 Otwarcie
15:30 Bolesław Kopociński, Steinhausowska szkoła zastosowań matematyki. Szkic do portretu
16:15 Przerwa kawowa
16:45 Paweł Błażej, Wkład profesora Jarosława Bartoszewicza do statystyki odpornej
17:10 Magdalena Benduch-Frąszczak, Porządki stochastyczne, porządek dyspersyjny, transformata TTT
17:30 Magdalena Skolimowska-Kulig, Charakteryzacje porządków przy użyciu transformat całkowych
17:50 Przerwa
18:15 Wspomnienia kolegów i współpracowników

19 października 2013 (sobota)
  9:00 Krzysztof  Szajowski,  Zdzisław  Porosiński, Wspomnienie o profesorze Witoldzie Kloneckim
  9:30 Agnieszka Wyłomańska, Zastosowania procesów anomalnej dyfuzji
10:00 Przerwa kawowa
10:20 Jacek Koronacki, Wnioskowanie w przypadku danych o wielkim wymiarze
10:50 Małgorzata Bogdan, Kontrola frakcji fałszywych odkryć za pomocą porządkowego LASSO
11:20 Małgorzata Bogdan, Statystyka stosowana a matematyka - wprowadzenie do dyskusji

Plakat informujący o wydarzeniu znajduje się pod adresem
http://www.math.uni.wroc.pl/~pborod/ptm/Plakat-Bartoszewicz.pdf

ZałącznikSize
plakat-sesja-bartoszewicz-oraz-wspolczesna-statystyka.pdf206.74 KB