Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci, 22 listopada 2022, godz.16:00, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci, 22 listopada 2022, godz.16:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek) w sali 1016 Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 6, odbędzie się Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci. Początek wydarzenia o godz. 16:00. Organizatorami są Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Program na załączonych plakatach, a także w dalszej części wpisu. W sesji można również uczestniczyć on-line. Bezpośredni link do spotkania na MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aX71cGnyCFAcfwnzAeYugaeq9FamCdAVFfG14HKeAF3I1%40thread.tacv2/1666357863716?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbc0e392-988f-4b49-ae4f-bd7a7a4f4f88%22%2c%22Oid%22%3a%227bdbf74b-d25b-4a76-9f9d-14b424f73058%22%7d

kj / 26-10-2022

PROGRAM SESJI

16:00-16:15   Otwarcie sesji

16:15-16:45   Edward Tutaj, Profesor Tadeusz Ważewski – życie i czasy, w których żył 

16:45-17:00   Przerwa 

17:00-17:30   Roman Srzednicki, Twierdzenie retraktowe Ważewskiego i indeks Conleya 

17:30-18:00   Klaudiusz Wójcik, Segmenty okresowe i dynamika chaotyczna 

18:00-18:15   Przerwa 

18:15-18:45   Marian Mrozek, Kombinatoryczna dynamika topologiczna

18:45-19:15   Tomasz Dłotko, Kompletny opis zachowań rozwiązań semiliniowych równań z operatorem sektorialnym 

19:15- …....    Wspomnienia o Profesorze Tadeuszu Ważewskim

 

 

ZałącznikSize
plakat 1. z programem sesji.pdf128.82 KB
plakat 2. z programem sesji.pdf86.68 KB