Sesja poświęcona prof. Leonowi Jeśmanowiczowi i prof. Edwardowi Sąsiadzie

Oddział: 
Oddział Toruński
śr, 2009-03-04 10:15

Dnia 4 marca 2009 roku odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Uroczysta Sesja Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla upamiętnienia 20 rocznicy śmierci prof. Leona Jeśmanowicza i 10 rocznicy śmierci prof. Edwarda Sąsiady.
Sesja rozpocznie się o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Program sesji jest następujący

Wprowadzenie
Część I. Działalność prof. Edwarda Sąsiady (10:15-11:15)
· Badania w zakresie algebry – kol. Daniel Simson
· Początki teorii układów dynamicznych w Toruniu – kol. Jan Kwiatkowski
· Badania w zakresie układów dynamicznych – kol. Brunon Kamiński
Część II. Działalność prof. Leona Jeśmanowicza (11:30-12:30)
· Twórca i symbol toruńskiej szkoły pracy z młodzieżą – kol. Zbigniew Bobiński
· Badania w zakresie teorii sumowalności – kol. Brunon Kamiński
Część III. Spotkanie towarzyskie przy kawie
Prof. Leon Jeśmanowicz urodził się w Drui na Wileńszczyźnie 27 kwietnia 1914 roku. W latach 1933 – 1937 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Przez pierwsze dwa lata równolegle studiował rysunek na Wydziale Sztuk Pięknych tego uniwersytetu. Pracę naukową rozpoczął w roku 1938 w Wilnie pod kierunkiem prof. Antoniego Zygmunda, wybitnego przedstawiciela międzywojennej polskiej szkoły matematycznej. Stopień doktora uzyskał w roku 1945 na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pełnił funkcje prodziekana i dziekana na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był wieloletnim Prezesem Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego i jego Honorowym Członkiem. Dał się zapamiętać jako wspaniały popularyzator matematyki. Zmarł 29 grudnia 1989 roku w Toruniu.
Prof. Edward Sąsiada urodził się we Lwowie dnia 18 marca 1924 roku. Studiował matematykę w latach 1947 – 1952 na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność naukową rozpoczął w Toruniu 1952 roku. Doktorat uzyskał w 1959 roku pod kierunkiem prof. Jerzego Łosia. Działalność naukowa prof. Edwarda Sąsiady miała istotny wpływ na rozwój badań matematycznych w Toruniu. Prof. Edward Sąsiada był Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zmarł 23 lutego 1999 roku w Toruniu.

Sławomir Rybicki

Prezes TO PTM