Sondaż NCN dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce-zachęcamy do udziału

Sondaż NCN dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce-zachęcamy do udziału

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym. Do wzięcia udziału w sondażu NCN zaprasza naukowców ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN. Sondaż jest całkowicie anonimowy. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15-20 minut. Formularz można wypełniać od 19-07-2021 do 30-09-2021. 
Link do formularza: 
https://www.surveylab.com/lng/pl/pageTag/SurveyCampaign/cId/bff8d5b9b8e87e99f760f8c18032822571dac136cf/  
Więcej informacji o sondażu pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-07-19-sondaz-dotyczacy-funkcjonowania-kobiet-i-mezczyzn-w-nauce

kj / 21-07-2021