Stanisława Kanas członkinią Women Committee EMS

Stanisława Kanas członkinią Women Committee EMS

Dr hab., prof. UR Stanisława Kanas, Prezes Oddziału Rzeszowskiego PTM i Prezes Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce została powołana w skład Women Committee Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Swą funkcję pełnić będzie przez nadchodzące cztery lata (2018-2021).

kj / 25-11-2017

Wybory Women Committee EMS odbyły się podczas spotkania Executive Committee EMS w Słowenii w dniu 25 listopada 2017. Zarząd EMS dokonał elekcji nowych członkiń komitetu na miejsce osób, których kadencja kończy się z dniem 31 grudnia 2017 roku.

Stanisława Kanas jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1988 roku. Od 2005 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Oddziału Rzeszowskiego PTM.
W latach 2011-2013 była członkiem Zarządu Głównego PTM.
Pomysłodawczyni zawiązania Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce. Po jego powstaniu w 2016 roku została wybrana przez zjazd założycielski na funkcję prezesa.

kj / 25-11-2017