Stanisława Kanas wśród 2% badaczy najbardziej rozpoznawalnych na świecie w swej dyscyplinie naukowej

Stanisława Kanas wśród 2% badaczy najbardziej rozpoznawalnych na świecie w swej dyscyplinie naukowej

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Stanisława Kanas (fot.) znalazła się w grupie 2% naukowców, których prace są najczęściej cytowane w naukowej literaturze wg zestawień opracowanych przez Stanford University, wydawnictwo Elsevier oraz firmę SciTech Strategies i opublikowanych na łamach „PLOS Biology”. Profesor Stanisława Kanas jest Prezesem Oddziału Rzeszowskiego PTM i Prezesem Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.
Serdecznie gratulujemy.
Linki do publikacji i pełnych list rankingowych:
https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2
https://journals.plos.org/plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.3000918&type=printable(Link do innej strony)

kj / 03-01-2021

Zestawienia opracowano na podstawie danych bibliometrycznych zebranych dla wszystkich naukowców indeksowanych w bazie Scopus oraz dla wszystkich dyscyplin naukowych, w oparciu  o złożony indeks dotyczący cytowalności prac naukowych, uwzględniający m. in. indeks Hirscha oraz dane o współautorstwie prac czy roli autora w grupie współautorów. Dwa opracowane zestawienia obejmują: okres całej kariery naukowej (do roku 2019) oraz rok kalendarzowy 2019.

Źródło: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/kolegium/aktualnosci/pracownicy-knp-wsrod-2-badaczy-najbardziej-rozpoznawalnych-na-swiecie-,29367

kj / 03-01-2021