Stanowisko PTM w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS

Stanowisko PTM w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS

W dniu 16 czerwca 2022 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne przesłało do Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS) list popierający apel matematyków ukraińskich w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS. Dokument stanowiący załącznik do uchwały Zgromadzenia Delegatów PTM nr 31/2022/zd dostępny jest w zakładce SOLIDARNI Z UKRAINĄ.

kj / 18-06-2022