Statement of the Executive Board of the Polish Mathematical Society on ICM 2022

Statement of the Executive Board of the Polish Mathematical Society on ICM 2022

The Executive Board of the Polish Mathematical Society is seriously concerned about the current situation in Ukraine and wishes to express its solidarity with Ukrainian mathematicians. International Mathematical Congresses (ICM) have always been a unique opportunity to tighten cooperation and integrate the community of mathematicians. However, in the current situation, we do not see the possibility of PTM participating in ICM 2022, which is to be held in St. Petersburg, Russia. We call on the International Mathematical Union not to host ICM in Russia in July 2022.
On behalf of ZG PTM
Jacek Miękisz,
President of PTM

23-02-2022

Stanowisko ZG PTM w sprawie ICM 2022

ZG PTM jest poważnie zaniepokojony obecną sytuacją na Ukrainie i pragnie wyrazić solidarność z matematykami ukraińskimi. Międzynarodowe Kongresy Matematyczne (ICM) były zawsze wyjątkową okazją do zacieśnienia współpracy i integracji środowiska matematyków z różnych krajów. Jednakże w obecnych warunkach nie widzimy możliwości udziału PTM w ICM 2022, który ma się odbyć w Sankt Petersburgu w Rosji.
Wzywamy Międzynarodową Unię Matematyczną, aby nie organizowała ICM w Rosji w lipcu 2022 roku.
W imieniu ZG PTM
Jacek Miękisz,
Prezes PTM

23-02-2022

ZałącznikSize
stanowisko Prezydium Komitetu Matematyki PAN w sprawie ICM 2022.pdf136.27 KB