Stefan Dziembowski (UW), Kryptografia: od starożytnych szyfrów Cezara do zaawansowanych protokołów świata cyfrowego

Oddział: 
Oddział Warszawski
czw, 2012-11-22 16:30

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego                
i Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

W dniu 22 listopada 2012 roku (CZWARTEK) o godz. 16:30 w sali 403, IV piętro, w Instytucie Matematycznym PAN, ul. Śniadeckich 8

Dr. hab. Stefan Dziembowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)
wygłosi

WYKŁAD- KOLOKWIUM

pod tytułem
KRYPTOGRAFIA: OD STAROŻYTNYCH SZYFRÓW CEZARA DO ZAAWANSOWANYCH PROTOKOŁÓW ŚWIATA CYFROWEGO
 

Streszczenie wykładu:
Kryptografia bierze swoje początki z czasów antycznych. Techniki szyfrowania stworzone w jej ramach, wykorzystywane były na przestrzeni wieków do utajniania informacji w wojskowości, dyplomacji i kontaktach handlowych. W ciągu ostatnich kilku dekad, w związku z dynamicznym rozwojem technik komunikacji cyfrowej, kryptografia znacznie rozszerzyła swój pierwotny zakres zastosowań. Obecnie protokoły skonstruowane przez kryptografów służą nie tylko do zapewnienia poufności przesyłanych informacji, ale także mają szereg innych zastosowań, choćby takich jak: podpis elektroniczny, aukcje internetowe, głosowanie elektroniczne oraz obliczenia w chmurze (ang. cloud computing). Na wykładzie dokonamy krótkiego wprowadzenia do kryptografii oraz przedstawimy przegląd niektórych ze wspomnianych zagadnień.

                                                                                                                                                                                                                       Stefan Dziembowski

                                                                                                        

Przed wykładem, od godz. 16:00, zapraszamy na spotkanie przy kawie i herbacie w sali klubowej IMPAN.

Organizatorzy