Stefan Jackowski (UW) Trendy matematyki z perspektwy dziedzin badań medalistów Fieldsa

Oddział: 
Oddział Gdański
śr, 2009-03-18 10:15

26 marca o godzinie 10.15 w audytorium 2 Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego

prof.dr hab. Stefan Jackowski (UW)

wygłosi wykład

p.t."Trendy matematyki widziane z perspektywy dziedzin badan medalistow Fieldsa."

Streszczenie: Przedstawimy pokrotce historie przyznawania medalu Fieldsa oraz dokonamy przegladu tematyki reprezentowanej przez jego laureatow. Zauwazymy zjawisko pewnej koncentracji medali w okreslonych dziedzinach w roznych okresach i na tej podstawie
wysnujemy przypuszczenia o zmianach w czasie centralnych trendow matematyki.

Kolokwium jest współorganizowane przez Gdański Oddział PTM i dofinansowywane przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora