WALNE ZEBRANIE Odziału Łódzkiego

Oddział: 
Oddział Łódzki
wt, 2007-11-06 16:15

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTM

zwołuje

na dzień 6 listopada 2007 r. (wtorek)

godz. 16 15 sala D103

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ ul. Banacha 22 Łódź

WALNE ZEBRANIE

ODDZIAŁU

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego zebrania i wybór przewodniczącego

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Powołanie komisji Walnego zebrania

  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału w okresie

IV 2005 r. - XI 2007 r.

  1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  2. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu

  3. Sprawa absolutorium dla Zarządu Oddziału

  4. Wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

  5. Wybór delegatów na Zgromadzenie Delegatów PTM

  6. Sprawy różne i wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Łódzkiego PTM

Zarząd Oddziału