Walne Zgromadzenie Oddziału Opolskiego PTM

Oddział: 
Oddział Opolski
czw, 2007-11-29 14:15

Walne Zebranie Oddziału Opolskiego POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO.
odbędzie się 29 listopada 2007 (Czwartek), godz. 14.15 sala 110 - Informatyka, UO, Oleska 48

Porządek zebrania:
- sprawozdanie Zarządu OO PTM,
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
- dyskusja,
- wybór Prezesa Oddziału,
- wybór Zarządu Oddziału,
- wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału,
- wybór delegatów na Zgromadzenie Delegatów,
- wolne wnioski.

Zapraszamy wszystkich członków OO PTM.

Prezes Zarządu OO PTM
Zyta Dziechcińska-Halamoda