Walne Zgromadzenie Wyborcze i odczyt Witolda Więsława "Leonhard Euler - w trzechsetlecie urodzin"

wt, 2007-12-04 17:00

Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Wrocławskiego

odbędzie się 4 grudnia (tj.wtorek), o godz. 17.00,

w sali HS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Program spotkania:

1715- odczyt dr hab. Witolda Więsława na temat

Leonhard Euler - w trzechsetlecie urodzin

 

1815- wybory zarządu Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Matematycznego

 

 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór protokolanta zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie i przyjęcie:
  1. sprawozdania z działalności Oddziału;
  2. sprawozdania finansowego.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 8. Wybory Prezesa Oddziału Wrocławskiego PTM.
 9. Wybory Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM.
 10. Wybory delegatów Oddziału Wrocławskiego PTM.
 11. Wybory Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego PTM.
 12. Uchwały i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Wrocław, 26 listopada 2007 dr Przemysław Biecek (Sekretarz OW PTM)