Witold Majdak (AGH, Kraków), Przesunięcia ważone na semidrzewach skierowanych

Oddział: 
Oddział Łódzki
wt, 2015-11-24 14:15

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W dniu 24 listopada 2015 roku (WTOREK) o godz. 14:15 w sali 52 Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej, przy ul. Wólczańskiej 215 w Łodzi

Dr Witold Majdak (Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

PRZESUNIĘCIA WAŻONE NA SEMIDRZEWACH SKIEROWANYCH

Streszczenie wykładu:
W czasie referatu zaprezentowane zostanie uogólnienie pojęcia klasycznego operatora przesunięcia ważonego działającego w przestrzeni Hilberta na przypadek operatora przesunięcia ważonego określonego na grafie skierowanym pewnej szczególnej postaci. Podane zostaną wybrane własności takiego operatora, a uzyskane wyniki zostaną zastosowane do operatora kreacji działającego na przestrzeni Bergmanna-Segala.

                                                                                                                                                                                                                                                         Witold Majdak

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy