Zarząd Główny PTM

Prezes

Jacek Miękisz
Oddział Warszawski

Wiceprezesi

Sekretarz

Skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego