Wojciech Banaszczyk (UŁ): Twierdzenie Levy'ego-Steinitza o szeregach warunkowo zbieżnych

Oddział: 
Oddział Łódzki
czw, 2009-03-12 16:15

W ramach cyklu

OKNO NA PODWÓRZE

stanowiącego przegląd osiagniec matematyków łódzkich,
organizowanego przez
Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,

Prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk

wyglosi odczyt:

TWIERDZENIE LEVY'EGO-STEINITZA
O SZEREGACH WARUNKOWO ZBIEŻNYCH

Twierdzenie Lévy'ego-Steinitza (1905-1913) mówi, że zbiór sum
szeregu warunkowo zbieżnego w R^n jest podprzestrzenią afiniczną. Odczyt
przedstawia historię tego twierdzenia wraz ze szkicami kilku dowodów, w
tym oryginalny dowód tak zwanego lematu Steinitza. Następnie omówione
zostaną możliwości rozszerzenia twierdzenia Lévy'ego-Steinitza na
przestrzenie nieskończenie wymiarowe (m.in. problem 106 ze Szkockiej
Księgi). Na zakończenie spróbujemy sformułowac pewne otwarte problemy.

Odczyt odbędzie się w czwartek, 12 marca 2009, godz. 16:15 w sali
D202 (Wydzial Matematykii Informatyki UŁ, Łódź, ul. Banacha 22).

Wykłady z cyklu OKNO NA PODWÓRZE mają z zalożenia charakter
popularny tak, by byly zrozumiałe dla matematyków innych specjalności,
studentów i nauczycieli.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Antoni Pierzchalski
prezes Oddziału Łódzkiego PTM

W cyklu OKNO NA PODWORZE wygloszone zostaly nastepujace odczyty:

- GEOMETRIA KONFOREMNA KRZYWYCH I POWIERZCHNI, prof. dr hab. Pawel Walczak
- O SZEREGACH WARUNKOWO ZBIEZNYCH, prof. dr hab. Wladyslaw Wilczyński
- O PRAWIE PEWNEJ ZBIEZNOSCI SZEREGU, prof. dr hab. Adam Paszkiewicz
- OSIAGNIECIA MATEMATYCZNE Z ZAKRESU GEOMETRII, ALGEBRY I ANALIZY W EPOCE
BRAZU, dr hab. Jan Kubarski
- NIEROWNOSC LOJASIEWICZA A C^0-DETERMINOWALNOSC DZETOW, dr hab. Stanislaw
Spodzieja
- OD ALGORYTMU EUKLIDESA DO PRZESTRZENI BAIRE'A, dr hab. Artur
Bartoszewicz
- O PODZIALACH ODCINKA I CIAGACH FUNKCJI, prof. dr hab. Ryszard Jajte
- O GRACH I SURREALIZMIE W MATEMATYCE, prof. dr hab. Stanisław Goldstein
- W POSZUKIWANIU DOBREJ DEFINICJI CZYLI CO TO JEST LOKALNIE ZWARTA
GRUPA KWANTOWA, dr Adam Skalski