Wojciech Kucharz laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2018

Wojciech Kucharz laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2018

Wojciech Kucharz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za całokształt wyników w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Krakowie podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019.

kj / 28-03-2019

W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy:
Profesor Wojciech Kucharz posiada wybitny dorobek w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej. W istotny sposób przyczynił się do wyodrębnienia nowej gałęzi rzeczywistej geometrii algebraicznej tzw. regulous geometry. Zaowocowało to opublikowaniem szeregu prac w znakomitych czasopismach matematycznych: Math. Annalen, J. Reine Angew. Math., J. Eur. Math. Soc., Comment. Math. Helv.,Selecta Math. New Ser.
W roku 2018 został zaproszony do wygłoszenia wykładu na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Rio de Janeiro.

Życiorys laureata w załączniku.

Więcej informacji o laureacie pod adresami:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Kucharz
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=38438

kj / 28-03-2019

ZałącznikSize
Wojciech Kucharz, WM Tom 48 Nr 1 (2012) s.100-102.pdf326.45 KB