Wręczenie Medalu KEN Zofii Walczak, 8 listopada 2017, Łódź

Wręczenie Medalu KEN Zofii Walczak, 8 listopada 2017, Łódź

Z przyjemnością informujemy, że koleżanka Zofia Walczak (fot.), członkini Oddziału Łódzkiego PTM, na wniosek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, została odznaczona przez MEN Medalem KEN. Uroczystość wręczenia Medalu odbędzie się w Łodzi w dniu 8 listopada 2017 roku (środa) o godz. 10:15 w sali D103 Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Banacha 22.
Zaproszenie i program w załączniku.

kj / 27-10-2017

Medal wręczy Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. dr hab. Wacław Marzantowicz.

 

Słów kilka o Laureatce.

Koleżanka Zofia Walczak jest członkinią Oddziału Łódzkiego PTM od 1978 roku. Po ukończeniu, w roku 1971, studiów matematycznych na Uniwersytecie Łódzkim pracowała w rożnych okresach czasu  jako nauczyciel matematyki w szkolnictwie podstawowym i średnim, następnie w charakterze pracownika naukowo‑dydaktycznego w Politechnice Łódzkiej, a od 1989 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie na stanowisku starszego wykładowcy.

Już w latach 70-tych ubiegłego stulecia jako nauczyciel matematyki zainteresowała się wykorzystaniem komputerów w procesie nauczania i przez następne lata konsekwentnie pogłębiała swoją wiedzę w tej dziedzinie. Umiejętnie łączy doświadczenia z zakresu informatyki z praktyką dydaktyczną czynnego nauczyciela akademickiego. Uczestniczy i jest pomysłodawczynią różnych form doskonalenia nauczycieli - studia podyplomowe, szkolenia, przygotowywanie materiałów metodycznych, itp.
Zofia Walczak jest też uznaną specjalistką typografii i  składania tekstów matematycznych w języku TeX i LaTeX. W roku 2012 ukazała się jej książka zatytułowana LaTeX dla niecierpliwych – część I, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat jest aktywną członkinią GUST (polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX),  a przez cztery kadencje była wybierana członkiem Komisji Rewizyjnej GUST.

Zofia Walczak również do Polskiego Towarzystwa Matematycznego należy aktywnie. Od 1996 roku pełniła funkcje sekretarza lub skarbnika Oddziału Łódzkiego PTM. Aktualnie jest członkinią Komisji Rewizyjnej tegoż Oddziału.

Uczestniczyła, jako członkini  komitetów organizacyjnych, w realizacji kilku konferencji, które odbywały się na Uniwersytecie Łódzkim. Dość wspomnieć Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego  w roku 2002 w Łodzi zorganizowany przez Oddział Łódzki PTM , Israeli-Polish Mathematical Meeting zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i Wydział Matematyki i Informatyki UŁ  we wrześniu 2011 roku czy międzynarodową konferencję Foliations 2012 zorganizowaną na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ przez Katedrę Geometrii.

Zofia Walczak zajmuje się także pracą organizacyjną na Wydziale Matematyki i Informatyki. W latach 2005–2011 pełniła funkcję Wydziałowego Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich  a w latach 2008–2011 była vice przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej, w roku 2016  jednym z głównych organizatorów Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki (Łódź 2016).

Jest również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce (PTKM), które powstało  na zjeździe założycielskim w Rzeszowie 2 kwietnia 2016 roku. Wtedy też została wybrana członkiem Zarządu Towarzystwa. W 2017 roku z dużym zaangażowaniem włączyła się  w prace komitetu organizacyjnego pierwszej konferencji realizowanej w Rzeszowie przez PTKM, zatytułowanej Śladami kobiet w matematyce- w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej, 22-24 czerwca 2017, Rzeszów.

kj / 27-10-2017

ZałącznikSize
plakat - zaproszenie na wręczenie Medalu KEN Zofii Walczak, 08-11-2017, Łódź.pdf219.22 KB