WYBORY W PTM 2019

WYBORY W PTM 2019

Z dniem 31 grudnia 2019 roku wygasa kadencja wszystkich władz PTM (§ 17 ust.3 Statutu PTM). Zgromadzenie Delegatów PTM, które dokona wyboru nowych władz naczelnych PTM na kadencję 2020-2022: prezesa PTM, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbędzie się  w dniu 23 listopada 2019 roku w Warszawie.
W załączeniu Komunikat nr 1, Komunikat nr 2 i Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej PTM.

kj / 12-09-2019, 17-10-2019, 16-11-2019

ZałącznikSize
Komunikat nr 1 KW PTM 10-09-2019.pdf384.77 KB
Komunikat nr 2 KW PTM 16-10-2019.pdf277.95 KB
Komunikat nr 3 KW PTM 19-11-2019.pdf222.46 KB