Wykład Henryka Iwańca - laureata Medalu im. Stefana Banacha 2015, 3 grudnia 2015, Warszawa

Wykład Henryka Iwańca - laureata Medalu im. Stefana Banacha 2015, 3 grudnia 2015, Warszawa

Henryk Iwaniec z Rutgers University, New Jersey, USA, został tegorocznym laureatem Medalu im. Stefana Banacha. Medal jest przyznawany osobom indywidualnym przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych. Wyróżnienie zostało ustanowione przez Polską Akademię Nauk w roku 1992, w stulecie urodzin Stefana Banacha.
Profesor Henryk Iwaniec jest wybitnym, światowej sławy specjalistą w zakresie analitycznej teorii liczb.
W dniu 3 grudnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 15:00 (w sali 321, III piętro) w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8  wygłosi wykład zatytułowany Zeros of the zeta function.

kj / 19-11-2015

Profesor Henryk Iwaniec urodził się w dniu 9 października 1947 roku w Elblągu.
Ma brata bliźniaka Tadeusza, również profesora matematyki, od którego jest starszy o 8 godzin. Bracia ukończyli Technikum Mechaniczne w rodzinnym mieście i już w szkole średniej wykazywali ogromne zdolności do matematyki. Dość powiedzieć, że obydwaj w 1964 roku zdobyli wyróżnienie w XV Olimpiadzie Matematycznej, w 1965 zostali laureatami XVI OM i uczestnikami VII Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, a w 1966 laureatami XVII OM i zdobywcami srebrnych medali na VIII MOM. W roku 1966, po ukończeniu szkoły średniej, Henryk i Tadeusz Iwańcowie rozpoczęli studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim i tu każdy zainteresował się innymi specjalnościami. Uwaga Henryka Iwańca skupiła się na teorii liczb.

Henryk Iwaniec był studentem wybitnym. Dwukrotnie,  w kolejnych edycjach (1969 i 1970) Konkursu prac studenckich z matematyki im. J. Marcinkiewicza, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, otrzymał pierwsze nagrody. W 1971 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Jeszcze przed uzyskaniem absolutorium miał zaakceptowane do publikacji dwie prace, z których jedną przedstawił jako magisterską, a drugą jako rozprawę doktorską. Jedna z prac, On the Error Term in the Linear Sieve, została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Acta Arithmetica, 1971,19. Doktorat z nauk matematycznych w zakresie teorii liczb obronił na swojej Alma Mater, promotorem był profesor Andrzej Schinzel, a data otrzymania tytułu to 1 stycznia 1972.
W latach 1971-1983 pracował w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. W dniu 1 stycznia 1976 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 1983 nadano mu tytuł profesora nauk matematycznych. W tym samym roku został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1976-1977 przebywał na stypendium naukowym w Scuola Normale Superiore w Pizie, Włochy, gdzie współpracował z Enrico Bombierim i Johnem Friedlanderem. Następnie,
w okresie od 1979 do 1982, odbył kilka wyjazdów naukowych do Uniwersytetu w Bordeaux, Francja. Tu z kolei współpracownikami byli Jean-Marc Deshouillers i Étienne Fouvry.

W roku 1983 profesor Iwaniec przeniósł się do USA. Po wyjeździe, przez pierwsze trzy lata (październik 1983-grudzień 1986) zajmował stanowisko visiting professor w Institute of Advanced Study, Princeton z dwusemestralną przerwą na pracę w University of Michigan oraz w University of Colorado at Boulder (tu jako Distinguished Ulam Visiting Professor). W międzyczasie bywał w Stanford University, gdzie owocnie współpracował z Peterem Sarnakiem.
Od stycznia 1987 Henryk Iwaniec pracuje w Rutgers University zajmując stanowisko New Jersey State Professor of Mathematics.

Profesor Henryk Iwaniec opublikował ponad 190 prac naukowych. Współpracuje z najwybitniejszymi naukowcami w swojej dziedzinie badawczej i przyznaje, że bardzo lubi pracę w zespole, a także pracę ze studentami - wypromował 14 doktorów nauk i ma 37 naukowych „wnucząt”.
Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem American Academy of Arts and Sciences oraz członkiem American National Academy of Sciences.
W roku 2006 Uniwersytet w Bordeaux nadał tytuł doctora honoris causa tej uczelni. W tym samym roku został zaproszony do wygłoszenia wykładu plenarnego na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Madrycie.

W ciągu błyskotliwej kariery matematyka otrzymał wiele nagród i wyróżnień za swe osiągnięcia:
Nagroda PTM dla młodych matematyków (1972), Nagroda Główna PTM im. Wacława Sierpińskiego (1978), Nagroda Państwowa II stopnia (1980), Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego(1991), Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego (1996), Ostrowski Prize (2001), Cole Prize (2002), AMS Steele Prize for Mathematical Exposition (2011), Shaw Prize (2015), Medal PAN im. Stefana Banacha (2015).

W dniu 13 kwietnia 2006 roku Rada Miejska miasta Elbląga nadała profesorowi Henrykowi Iwańcowi honorowe obywatelstwo.

Więcej informacji pod adresami:
http://www.shawprize.org/en/shaw.php?tmp=3&twoid=98&threeid=245&fourid=448&fiveid=221&count=1609460045  
http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=6181
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Iwaniec 
https://en.wikipedia.org/wiki/Henryk_Iwaniec
http://en-wikipedia.info/wiki/Henryk_Iwaniec

kj / 19-11-2015

ZałącznikSize
plakat - wykład Henryk Iwaniec 3-12-2015.pdf75.63 KB