WYNIKI WYBORÓW W PTM - skład władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego w kadencji 2017-2019

WYNIKI WYBORÓW W PTM - skład władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego w kadencji 2017-2019

Zgodnie ze Statutem PTM kadencja wszystkich władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego trwa trzy lata. Wybory władz naczelnych PTM na nadchodzącą kadencję 2017-2019 odbyły się w dniu 19 listopada 2016 roku na posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów PTM w Warszawie. Zgodnie z § 29 Ordynacji Wyborczej PTM formalnie ważność wyborów stwierdzi Komisja Wyborcza PTM w komunikacie wydanym w stosownym terminie.

kj / 19-11-2016

 

 

 

 

Przedstawiamy wyniki głosowań.

Zarząd Główny PTM
Wacław Marzantowicz (Oddział Poznański) - prezes,
Jacek Miękisz (Oddział Warszawski) - wiceprezes,
Piotr Śniady (Oddział Poznański) - wiceprezes,
Krystyna Jaworska (Oddział Warszawski) - sekretarz,
Jan Poleszczuk (Oddział Warszawski) - skarbnik,
członkowie bez teki:
Tomasz Cieślak (Oddział Warszawski),
Dominik Kwietniak (Oddział Krakowski),
Ewa Swoboda (Oddział Rzeszowski),
Krzysztof Szajowski (Oddział Wrocławski).

Komisja Rewizyjna PTM
Krystyna Białek (Oddział Zielonogórski),
Karol Gajda (Oddział Poznański),
Jacek Jakubowski (Oddział Warszawski),
Jacek Rogowski (Oddział Łódzki),
Anna Szpila (Oddział Rzeszowski).

Sąd Koleżeński PTM
Aleksander Błaszczyk (Oddział Górnośląski),
Wojciech Domitrz (Oddział Warszawski),
Karol Dziedziul (Oddział Gdański),
Jan Goncerzewicz (Oddział Wrocławski),
Stanisława Kanas (Oddział Rzeszowski),
Grzegorz Łysik (Oddział Warszawski),
Zdzisław Rychlik (Oddział Lubelski).

kj / 19-11-2016

ZałącznikSize
fotografia - Piotr Śniady.jpg17.32 KB
fotografia - Tomasz Cieślak.jpg650.03 KB
fotografia - Dominik Kwietniak.jpg49.51 KB
fotografia - Jan Poleszczuk.jpg856.29 KB