Wyniki XLIV Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Wyniki XLIV Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

W dniu 24 września 2022 roku w Łodzi, podczas 8. Kongresu Młodych Matematyków Polskich, odbył się finał 44. edycji organizowanego przez PTM oraz miesięcznik "Delta" Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego. Przyznano dwa złote medale, jeden srebrny i dwa brązowe. Szczegóły dotyczące nagrodzonych uczniów i ich prac w dalszej części wpisu.

kj / 26-09-2022

Po wysłuchaniu prezentacji finalistów, jury Konkursu w składzie:
Andrzej Komisarki – przewodniczący jury, Adam Dzedzej, Andrzej Grzesik, Zdzisław Pogoda, Łukasz Rajkowski, Daniel Strzelecki postanowiło, że:

Złote medale i nagrodę w wysokości 1500 złotych otrzymują:

    • Bartłomiej Bychawski, uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej, za pracę Trzecia liczba pitagorejska ciał liczbowych stopnia 2, napisaną pod opieką Tomasza Kowalczyka,

    • Szymon Perlicki, uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, za pracę A Novel Method of Constructing Block Ciphers Provably Resistant to Differential and Linear Cryptanalysis, napisaną pod opieką Damiana Matuszaka.

Srebrny medal i nagrodę w wysokości 1100 złotych otrzymuje:

    • Jakub Pawlak, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, za pracę O pewnym przekształceniu geometrycznym, napisaną pod opieką Małgorzaty Ilewicz.

Brązowe medale i nagrodę w wysokości 700 złotych otrzymują:

    • Piotr Kuc, uczeń I Ogólnokształcącego Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach, za pracę Twierdzenie Helly'ego i zbiory na płaszczyźnie, napisaną pod opieką Pawła Dziuby i Macieja Dziuby,

    • Jakub Zieliński, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, za pracę Pewne uogólnienia teorii Fouriera, napisaną pod opieką Roberta Skiby,

Z pracami finałowymi (które w zgodnej opinii jury stały na bardzo wysokim poziomie) można zapoznać się na stronie:
https://deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/.