XIV Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 23 marca 2018, Szczecin

XIV Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 23 marca 2018, Szczecin

W dniu 23 marca 2018 roku o godz. 14:00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15, sala 212, rozpocznie się doroczne Szczecińskie Kolokwium Matematyczne. Organizatorami są Instytut Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

kj / 28-02-2018

 

14:00   powitanie

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ obejmuje cztery wykłady.

14:10 - 15:00   Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski), Matematyczne wyzwania w teorii chemotaksji

15:10 - 15:40   Ilona Iglewska-Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Transformata falkowa na sferach wielowymiarowych                                         

15:50 – 16:30    Przerwa (kawa, herbata)

16:40 – 17:30   Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański), Stochastyczne układy dynamiczne na okręgu

17:40 – 18:10    Alexander Felshtyn (Uniwersytet Szczeciński), Zeta-funkcja Reidemeistera i kongruencje Gaussa                                                    

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.
Plakat – zaproszenie w załączniku.

kj / 28-02-2018

ZałącznikSize
XIV Szczecińskie Kolokwium Matematyczne 23-03-2018.pdf208.17 KB