XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 15 maja 2020, Gdańsk

XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 15 maja 2020, Gdańsk

Aaron Naber (fot.) z Northwestern University, USA, wygłosi XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego. Odczyt zatytułowany Analysis of Geometric Nonlinear Partial Differential Equations odbędzie się w dniu 15 maja 2020 roku (piątek) o godz. 16:15 w Audytorium nr 2 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk-Oliwa. Szkoła przygotowawcza do wykładu odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2020 roku w Banach Center IM PAN, przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie.
Więcej informacji oraz wspomnienie o Andrzeju Jankowskim (1938-1975) pod adresami:
https://mat.ug.edu.pl/ajml/?lang=pl&year=2020
https://sites.math.northwestern.edu/~anaber/  
https://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=158614  https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Naber 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Naber 
https://mat.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/ajcv-pl.pdf  
https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/20-introxxii/program

kj / 20-02-2020