XXIV Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 12 maja 2017, Poznań

XXIV Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 12 maja 2017, Poznań

Witold Bednorz (fot.) z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi XXIV Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Zastosowanie metody łańcuchowej do szacowania procesów stochastycznych odbędzie się w dniu 12 maja 2017 roku (piątek) o godz. 12:00 w Auli A Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87. Do wygłoszenia Wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Streszczenie wykładu oraz więcej informacji o mówcy pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego    

kj / 27-03-2017