XXVI Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 6 czerwca 2019, Poznań

XXVI Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 6 czerwca 2019, Poznań

Piotr Achinger (fot.) z Instytutu Matematycznego PAN wygłosi XXVI Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Typy homotopii w geometrii algebraicznej  odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87.
Do wygłoszenia Wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Streszczenie wykładu oraz więcej informacji o mówcy pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego

kj / 16-05-2019