XXVII Wykład im. Władysława Orlicza, 13 czerwca 2019, Poznań

XXVII Wykład im. Władysława Orlicza, 13 czerwca 2019, Poznań

W dniu 13 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87 odbędzie się XXVII Uroczysty Wykład im. Profesora Władysława Orlicza. W tym roku wygłoszone zostaną dwa odczyty. Wykład zatytułowany Problems of equidistribution in arithmetic przedstawi profesor Henryk Iwaniec z Rutgers University, USA, a wykład pod tytułem Monotone Hopf-harmonics profesor Tadeusz Iwaniec z Syracuse University, USA.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wladyslawa-orlicza

kj / 11-06-2019