Zbigniew Palmowski laureatem nagrody MEiN

Zbigniew Palmowski laureatem nagrody MEiN

Profesor Zbigniew Palmowski (fot.) z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.
Serdecznie gratulujemy.
Więcej informacji pod adresem:  https://wmat.pwr.edu.pl/o-wydziale/aktualnosci/profesor-zbigniew-palmowski-laureatem-nagrody-ministra-edukacji-i-nauki-11097.html

kj / 23-02-2021