Zdzisław Pogoda (UJ, Kraków), Wielościany i analogie

Oddział: 
Oddział Krakowski
czw, 2019-04-04 17:15

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Komisja Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem Oddziału Krakowskiego PTM oraz Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana

W dniu 4 kwietnia 2019 roku (CZWARTEK) o godz. 17:15 w sali 004 budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. prof. S. Łojasiewicza 6.

 
Dr Zdzisław Pogoda (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

wygłosi
ODCZYT dla młodzieży szkół ponadpodstawowych popularyzujący matematykę
zatytułowany

WIELOŚCIANY I ANALOGIE
 

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy

ZałącznikSize
plakat-zaproszenie na Spotkania Matematyków 04-04-2019.jpg1.86 MB