Zmarła Doktor Krystyna Skórnik (1939-2017)

Zmarła Doktor Krystyna Skórnik (1939-2017)

W dniu 23 września 2017 roku (w wieku 78 lat) zmarła w Rudzie Śląskiej doktor Krystyna Skórnik, emerytowany pracownik Instytutu Matematycznego PAN oraz Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1963 roku.

kj/ 24-09-2017

Doktor Krystyna Skórnik urodziła się w dniu 3 kwietnia 1939 roku w Rudzie Śląskiej. Studia matematyczne odbyła w latach 1957-1961 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, uzyskując w dniu 26 kwietnia 1961 roku tytuł magistra matematyki na podstawie pracy  Podstawy analizy matematycznej w przestrzeni Banacha napisanej pod kierunkiem profesora Mieczysława Kucharzewskiego. Stopień doktora nauk matematycznych został jej nadany w dniu 20 stycznia 1971 roku  przez Radę Naukową Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie dysertacji zatytułowanej Dystrybucje periodyczne zredukowane, napisanej pod kierunkiem profesora Jana Mikusińskiego.

W latach 1961-1968 pracowała jako asystent, a następnie starszy asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, przechodząc stamtąd do powstałego w 1968 roku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pracowała do 30 września 1970 roku.
Dnia 1 października 1970 roku została zatrudniona w katowickim Oddziale IM PAN, gdzie na stanowisku adiunkta pracowała do 31 grudnia 2006 roku. W roku akademickim 1979/1980 odbyła staż naukowy w Centrum Obliczeniowym Akademii Nauk ZSRR w Moskwie.

Zainteresowania naukowe Krystyny Skórnik skupiały się na następujących dziedzinach matematyki: rachunek operatorów Mikusińskiego i jego zastosowania w teorii liniowych równań różniczkowych i w teorii funkcji specjalnych, ciągowa teoria dystrybucji, pochodna Sobolewa, pochodna lokalna oraz pochodna temperowana nieujemnego rzędu.
Jej wielką pasją było też badanie i dokumentowanie historii matematyki na Górnym Śląsku.

Doktor Krystyna Skórnik jest autorką lub współautorką ponad 60-ciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wspólnie z H.-J. Glaeske oraz A. P. Prudnikowem napisała monografię zatytułowaną Operational Calculus and Related Topics (wyd. w 2006 r.). Ponadto jest współautorką dwóch skryptów dla studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz zbiorów zadań z matematyki dla uczniów przygotowujących się do matury i do egzaminów na studia (2002, 2006).

W maju 1989 roku rozpoczęła nauczanie w VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Początkowo miało to być jedynie dwumiesięczne zastępstwo, ale praca z młodzieżą okazała się dla Niej na tyle fascynująca, że „zastępstwo” przedłużyło się do 25 lat.

Krystyna Skórnik została członkiem PTM w dniu 16 listopada 1963 roku. W latach 1996-2016 nieprzerwanie i ofiarnie pełniła obowiązki Prezesa Oddziału Górnośląskiego PTM.
W latach 2008-2010 była członkiem Zarządu Głównego PTM. Dokumentowała życie i działalność matematyków na Górnym Śląsku publikując liczne artykuły, noty biograficzne, referaty. Na  szczególną uwagę zasługuje wydany w roku 2003 pod Jej redakcją, tom jubileuszowy Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku.
Doktor Krystyna Skórnik uczestniczyła w przygotowaniu wielu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych - Different Aspects of Differentiability (1993 i 1995) oraz Algebraic Analysis and Related Topics (1999) organizowanych przez IM PAN i Międzynarodowe Centrum im. Stefana Banacha w Warszawie.

W ramach współpracy Oddziału Górnośląskiego PTM ze szkolnictwem średnim Krystyna Skórnik organizowała międzyszkolne kółka matematyczne, konkursy, wykłady popularnonaukowe dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, a także wykłady popularnonaukowe dla nauczycieli matematyki. Wielu z jej wychowanków z sukcesem studiowało matematykę, a kilku uzyskało stopnie doktora nauk matematycznych.
W uznaniu za wkład pracy z uczniem zdolnym, rozbudzenie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do podjęcia dodatkowego trudu w pogłębianiu umiejętności i wiedzy matematycznej, za wyedukowanie finalistów Olimpiady Matematycznej została odznaczona: Medalem 50-lecia Olimpiady Matematycznej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (na wniosek dyrekcji VIII LO w Katowicach), Medalem 60-lecia Olimpiady Matematycznej.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w sobotę 30 września 2017 roku o godz. 9:00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, przy ul. ks. Ludwika Tunkla 2 w Rudzie Śląskiej.

kj / 24-09-2017

 

ZałącznikSize
kondolencje od Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTM.pdf238.76 KB
nekrolog.png307.1 KB